Næringsinnhold

Vårt første flytende gjødsel består av 100% naturlig næring fra fermentert matavfall, og inneholder dermed en unik kombinasjon av næringsstoffer.

DYRKE er i kvalitetsklasse 0* og kan brukes som gjødsel til alle typer vekster, både pryd og spiselige.

*i henhold til animaliebiproduktforskriften og forskrift om organisk gjødsel.
Les om bruk

Næringsanalyse

Tabellen viser næringsanalyser av DYRKE konsentrat.

Tungmetallanalyse

DYRKE inneholder svært lave verdier av tungmetaller og er derfor godt innenfor klasse 0 (laveste klasse), som betyr ingen bruksbegrensninger.